YeuY! Its vanilla!


Welcome to YeuY.WtF server!

Üdv a YeuY.WtF szerveren!

This is a non-profit, near vanilla Minecraft server run by
a private personnel just for fun.
There are no ranks, moderators, or other staff, just You,
the other players, and the near vanilla environment.
Ez egy nonprofit, vanilla közeli Minecraft szerver,
amit kedvtelésből egy magánszemély futtat.
Nincsenek rangok, moderátorok, vagy egyéb személyzet, csak Te,
a többi játékos, és az eredetihez közeli környezet.

News

Hírek

Actual news: We've upgraded to 1.15.2! (news archive)
2020.02.10:
Now we are on 1.15.2, but the work is still in progress...
Stay tuned!
Friss hírek: Frissítettünk 1.15.2-re (régebbi hírek)
2020.02.10:
Immár 1.15.2-esen futunk, de a munka még folyik...
Kövesd az eseményeket!

Rules

Szabályok

No hard rules, but rule zero:
"God helps those who help themselves"
Anyway, here are the general ones:
- Do not upset the owner.
- Do not use hacked client.
- Do not spam the chat.
- Avoid strong/offensive language.
- etc... (You know the ropes)
Nincsenek nehéz szabályok, csak a nulladik:
"Segíts magadon, és az Isten is megsegít"
Mindenesetre itt van pár általános szabály:
- Ne bosszantsd fel a tulajt.
- Ne használj hekkelt klienst.
- Ne áraszd el a chat-et.
- Kerüld a csúnya beszédet.
- stb... (ismered a dörgést)

Commands

Parancsok

Few commands are available in-game
(using / at the client):
/rules ......... Display server rules
/spawn ......... Teleports to world spawn
/home .......... Teleports to home named "home"
/home Dig....... Teleports to home named "Dig"
/sethome Dig.... Set a home here named "Dig"
/delhome Dig.... Delet your home named "Dig"
/msg Pal Hello.. Send "Hello" message to "Pal"
/vote .......... Vote us (for reward)
/protection .... Guide how to protect your area
/abandon ....... Abandon current area
/add Buddy ..... Add player "Buddy" to your area
/remove Asshole Remove an "Asshole" from your area
Az a néhány parancs amit a játékban használhatunk
(a / billentyű leütésével):
/rules ......... Játékszabályok
/spawn ......... Teleportál a spawn-ra
/home .......... Teleportál a "home" nevű helyre
/sethome Dig.... Létrehozza a "Dig" nevű helyedet
/home Dig....... Teleportál a "Dig" nevű helyre
/delhome Dig.... Törli a "Dig" nevű helyedet
/msg Pal Hello.. "Hello" üzenet küldése "Pal"-nek
/vote .......... Szavazz ránk (jutalomért)
/protection .... Segítség a levédésekhez
/abandon ....... Az itteni levédés feloldása
/add Buddy ..... A "Buddy" nevű haver hozzáadása
/remove Asshole Az "Asshole" nevű játékos kivétele

Protection

Levédések

One can protect/own areas by placing valuable blocks.
The size of the quadratic area depends on the block type:
Protection blocks
 - REDSTONE BLOCK .... 5x5
 - REDSTONE ORE ...... 7x7
 - QUARTZ BLOCK ...... 9x9
 - LAPIS BLOCK ....... 9x9
 - QUARTZ ORE ........ 11x11
 - LAPIS ORE ......... 11x11
 - GOLD ORE .......... 13x13
 - EMERALD BLOCK ..... 13x13
 - DIAMOND ORE ....... 15x15
 - EMERALD ORE ....... 25x25
 - DIAMOND BLOCK ..... 29x29
Currently, one can place the maximum number of 80 blocks for
protection, but this number is the subject of further study.
The protection goes from the bedrock to the sky.
Protection in The End is yet T.B.D. (To Be Determined)
Some functions of pistons are disabled in protected areas.
One has to fence an unprotected area for automation.
Warning! The animals, and monsters - except villagers -
are not subject to protection!
Bárki le tud védeni, vagy birtokba venni egy területet értékes
blokkok lerakásával. A terület nagysága a blokktípustól függ:
Levédő kövek
 - VÖRÖSKŐ TÖMB ...... 5x5
 - VÖRÖSKŐ ÉRC ....... 7x7
 - KVARC TÖMB ........ 9x9
 - LAZÚRIT TÖMB ...... 9x9
 - KVARC ÉRC ......... 11x11
 - LAZÚRITÉRC ........ 11x11
 - ARANYÉRC .......... 13x13
 - SMARAGD TÖMB ...... 13x13
 - GYÉMÁNTÉRC ........ 15x15
 - SMARAGDÉRC ........ 25x25
 - GYÉMÁNT TÖMB ...... 29x29
Jelenleg valaki maximum 80 értékes blokkot rakhat le a
levédéshez, de ez a szám a továbbiakban változhat.
A levédés a bedrock-tól a maximális magasságig tart.
Az End-beli levédések egyenlőre nem lehetségesek.
A tolattyúk néhány funkciója le van tiltva a levédésben.
Az automatizáláshoz levédetlen területet kell körbevédeni.
Figyelem! Az állatok, és a szörnyek - a Falusiak kivételével -
nem állnak védelem alatt!

Transportation

Közlekedés

Besides the /home, /spawn teleportation (see above), the native
methods are preferred.
Those are include walking/sprinting, riding horse/donkey/pig :-),
swimming (even underwater)/boating, player built railways, glide
using Elytra, or short jums with Ender Pearl.
Also note that using Nether portals, one can reach far OverWorld
distances (8 to 1 steps) by travelling in the Nether.
Morever, the Overworld Spwan has two gates:
one teleports You to Nether,
Teleports to Nether
the other leads to unknown.
To the Unknown
A /home, /spawn teleportáláson (lásd fent) túlmenően, az eredeti
módszereket részesítjük előnyben.
Úgymint: gyaloglás/futás, lovaglás (akár szamáron vagy disznón :-)),
Úszás/búvárkodás/csónakázás, játékos által épített vasút, siklóenyőzés
Elytrával, vagy rövid ugrások az Ender Pearl eldobásával.
Érdemes megemlíteni a Nether portálok használatát. A Nether-ben való
mozgással nyolcszor nagyobb távolság érhető el a felvilágon.
Sőt mi több, a felvilági Spawn-on van két kapu is:
az egyik a Nether-be visz,
A Nether-be visz
a másik pedig az ismeretlenbe.
Irány az ismeretlen

Trading

Kereskedelem

There are three major form of trading in YeuY,
two natives, and one provided by a server plugin
(BTW that's why the server is just "near" vanilla).
These are:

Player vs. Player barter

This method is the most basic - and most dangerous.
Therefore we provide a relatively safe place called "Trading Booth"
for transactions to avoid unwanted leacher's looting at the Spawn.
Player vs. Player barter
Once a player enter into the booth, the iron door is shut behind.
The client will enter the other side on the same way, locking out
other players.
Of curse, this method won't protect you from tricky traders.
Warning!
Trade only with trusted players!

Player vs. Villagers

A more convenient way is to trade with Villagers.
They are scattered all around the map - in villages.
What is more, Villagers run several shops at the spawn.
Check them out - it's worth it...
Három fő formája van a kereskedelemnek,
két természetes, és egy plugin alapú
(pl. ezért is lett a szerver csak természetes közeli).
Ezek az alábbiak:

Játékosok közötti cserekereskedelem

Ez a mód a legegyszerűbb, és egyben a legveszélyesebb.
Ezért van a Spawn-on egy aránylag biztonságos kereskedő
bódé - "Trading Booth" - a leselkedő rablók ellen.
Játékosok közötti csere
Amint egy játékos belép a bódé egyik oldalán, a vasajtó bezárul mögtte.
Az ügyfél a másik oldalon lép be hasonló módon, ezzel kizárva a többi
játékost.
Persze ez a mód nem véd a cserepartner trükkjei ellen.
Figyelem!
Csak megbízható játékossal üzleteljünk!

Játékos és Falusiak között

Sokkal kényelmesebb Falusiakkal kereskedni.
A szélrózsa minden irányában megtalálhatóak - a falvakban.
Sőt mi több, a Falusiaknak van egy csomó boltjuk a Spawn-on.
Térj be hozzájuk - megéri...
Shops

Player's shop

One can establish a Shop anywhere, but it is highly recommended
to do so in an owner's protected region.
It is based on magic chests containing the items to sell.
In order to deploy a chest shop, one has to:
 1. Place a chest in a convenient position that can be reached by
  other players easily.
 2. Attach a sign to it with the text
  [shop]
  as the first line
 3. Specify the amount of goods for a transaction (second line)
 4. Give the price for the goods in Emeralds (third line)
 5. For the selling chest, the last line contains
  sell
 6. Hit the sign with the item you want to sell
 7. Fill the chest with the items you want to sell, but leave some
  room for the emeralds in return
Since the economy is run on Emerald bases (much like Villagers do),
all prices are in Emeralds.
The video tutorial below shows further shop types:
Shop - The Easiest Minecraft Shop Plugin,
including "Buy Shop", and "Barter Shop".

Játékos által épített bolt

Egy játékos bárhol létesíthet boltot, de erősen javasolt
hogy ezt a levédett birtokán tegye.
Ez az eladni kívánt áruval feltöltött mágikus ládákon alapul.
Ahhoz hogy boltot nyissunk, a következőket kell tenni:
 1. Egy alkalmas helyre le kell tenni egy ládát úgy, hogy
  a többi játékos könnyen elérhesse.
 2. Tegyünk egy táblát a ládára
  [shop]
  felirattal az első sorban
 3. Adjuk meg az eladni kívánt áru mennyiségét (második sor)
 4. Adjuk meg az árat smaragdban (harmadik sor)
 5. Ha eladni akarunk, az utolsó sor a
  sell
 6. Koccintsuk a táblához az eladani kívánt árut
 7. Töltsük fel a ládát áruval, de azért hagyjunk helyet az érte
  kapott smaragdnak
Mivel a gazdaság smaragd alapú (ahogy a Falusiaknál szokott lenni)
minden ár smaragdban van megadva.
Az alábbi videó további bolt típusokat is bemutat:
Shop - A legegyszerűbb Minecraft Bolt Plugin,
mint az "Átvevő hely", és az "Árucsere Bolt".

Goodies

Meglepik

There are two types of surprises
waiting for the players:

Rewards - daily

Daily surprises are ranged between an apple, to the "terrific hoe
of Death" ( killing anything with a single hit).
The probability of getting a piece of rock is far higher than took an
"Excalibur". As long as you play - the chances are rising...

Rewards - for voting

Each vote on the sites below is worth one emerald.
Note that two rounds result 12 Emeralds, that might provide
a little protected area for your house on the startup
(crafting an Emerald block = 13x13 protection - see above).

Vote us: YeuY! Its vanilla!Vote us: YeuY! Its vanilla!
Vote us: YeuY! Its vanilla!
Vote us on Minecraft Servers
Vote us on MinecServers
Vote us on Minecraft List
Kétfajta megleptés vár
a játékosokra:

Jutalmak - naponta

A lehetséges napi jutalmak az egy szem almától a "Halál szörnyű
fakapájáig" (ami egy csapásra bármit megöl) terjednek.
Annak a valószínűsége hogy egy darab követ kapunk messze magasabb
mint egy "Excalibur"-é. Minnél tovább játszol, annál nagyobb az esély...

Jutalmak - a szavazatért

Az alábbi helyeken minden szavazat egy Emerald-ot ér.
Ha csak kétszer is szavazol mindegyiken, akkor 12 Emerald üti a markod,
ami lehetővé teszi egy kisebb ház levédését a kezdetekhez.
(egy Emerald block gyártása = 13x13-as levédés - lásd fent).

Szavazz ránk: YeuY! Its vanilla!
Szavazz ránk: YeuY! Its vanilla!
Vote us on ServerPact!


Feedback

Visszajelzések

One more thing.
Anyone can leave feedback to the Owner, in two ways
(concerning the gameplay):

Public feedback

Open the chat (pressing t), and punch three exlamation
marks, followed by your comments, like these:
!!! I vote to reload The End!
!!! Ban Qwerty!
!!! Remove my scattered protection stones please!
Note that other player's can see your comments.

Private feedback

Like above, but use the false command /!!!
followed by your comments.
In this case the other player's can't see your comments.
Még egy dolog.
Bárki hagyhat visszajelzést a Tulajnak, kétféleképpen is
(a játékmenetre vonatkozóan):

Nyilvános visszajelzés

A chat megnyitása után (a t leütésével) három felkiáltójelet kell
bevinni, majd az üzenetet az alábbi minták szerint:
!!! Töltsétek újra az End-et!
!!! Rúgjátok ki Qwerty-t!
!!! Légyszi szedd le a szétszórt levédéseimet!
Persze a többi játékos is látni fogja a visszajelzéseidet.

Nem nyilvános visszajelzés

A fentiekhez hasonló, de a /!!! hibás parancs
után kell beírni az üzenetet.
Ebben az esetben a többiek nem látják a visszajelzést.